Kode 2

Adresse: Rasmus Meyers allé 3, 5015 Bergen.

Her vises temporære utstillinger og museets samling av samtidskunst. KODE 2 gjennomgikk byggearbeid store deler av 2016/17. Bygningen åpnet igjen 27. oktober 2017.

Sommeren 2018 vises en stor presentasjon av J.C. Dahl i utstillingen J.C. Dahl – Naturens kraft, til og med 7. oktober. Se resten av utstillingsprogrammet for KODE her.

KODEs største butikk og bokhandel holder til i bygningens første etasje. Her finner du også spisestedet Smakverket.

Bygget er tegnet av arkitekt Sverre Lied og stod ferdig i 1978 for å huse den store kunstgaven fra forretningsmannen Rolf Stenersen, gitt i 1971.