Ledige stillinger

KODE er en unik kombinasjon av kunstmuseer og kunstnerhjem. Museet har 7 anlegg og et driftsbudsjett på rundt 120 millioner, 67 fast ansatte og mer enn 200 000 besøkende per år. Museet arrangerer årlig 5-7 utstillinger og 400 konserter. KODE er et av landets største museer for visuell kunst, design og musikk og har store ambisjoner for sin samfunnsrolle.

INGEN LEDIGE STILLINGER FOR ØYEBLIKKET

  • KODE fører offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger kan bli offentliggjort, selv om du har bedt om ikke å bli oppført. Du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.