Ledige stillinger

KODE er en unik kombinasjon av kunstmuseer og kunstnerhjem. Museet har 7 anlegg og et driftsbudsjett på rundt 120 millioner, 67 fast ansatte og mer enn 200 000 besøkende per år. Museet arrangerer årlig 5-7 utstillinger og 400 konserter. KODE er et av landets største museer for visuell kunst, design og musikk og har store ambisjoner for sin samfunnsrolle.

KODE fører offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger kan bli offentliggjort, selv om du har bedt om ikke å bli oppført. Du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.