Siljustøl

Harald Sæverud Museum Siljustøl var hjemmet til komponisten Harald Sæverud og hans kone Marie. Hans arbeidsværelse, flygel og personlige etterlatenskaper står slik han forlot det da han døde i 1992. Harald Sæverud var en folkekjær tonekunstner. I dag består komponistens hjem av en museumsdel, en privat del og et stort og vakkert ute- og turområde på tilsammen 176 mål. Vi ønsker velkommen til et særpreget komponisthjem, der musikk og natur står sentralt.

Museet er åpent søndager i sommermånedene og tilbyr konserter knyttet til Sæveruds fødselsdag og andre anledninger. Det store uteområdet var en viktig inspirasjon for Sæveruds skapende virksomhet. I dag ligger eiendommen med sine mange turstier åpnet for publikum

Gå til Siljustøl

Siljustøl, Foto: Dag Fosse / KODE