Småtrinnet

Et besøk på KODE knytter opplevelse og læring sammen. Vi ønsker at elevene som kommer til oss skal få se noe nytt og samtidig erfare at det de kan fra før er verdifulle byggeklosser i prosessen. Omvisningene vektlegger den dialogbaserte utforskningen og mange av tilbudene har i tillegg gruppearbeid eller verksted.

Kunst er en unik måte å uttrykke tanker og ideer på, og opplevelse av kunst er viktig i seg selv, men det kan også brukes direkte i skoleundervisningen i flere fagområder. I tillegg til kunst og håndverk knytter vi ofte omvisningstilbudet vårt til fagområdene norsk, samfunnsfag, naturfag, RLE og matematikk. Forsking på effekten av kunst og kultur i skolen har vist at de som satser på estetiske fag generelt skårer bedre i alle fag.

Dersom dere ikke skulle finne et passende opplegg blant våre tilbud, men likevel ønsker å besøke museet, oppfordrer vi til å besøke museet på egenhånd.

For eksempel kan landskapsmalerier brukes til dialog om natur og klimaendringer mens portretter og sjangermaleri kan hjelpe oss til å forstå mer om identitet, utvikling og familieforhold. Man kan også ta for seg matematiske former og prinsipper ved å se på ulike komposisjonsmåter i kunstverkene.

Bestilling

Viktig informasjon: Vi er i gang med å lansere vårt nye bookingsystem, og om du ønsker det kan du få være med å teste systemet ved å legge inn din bestilling. Vi ønsker din tilbakemelding om det er noe som er uklart eller fremstår som lite brukervennlig.

Følg denne linken for å bestille omvisning

 

 

 

 

Formidling for småtrinnet. Foto: Dag Fosse