Institute of Anti-Formalism

"Monday Begins on Saturday" bruker museets Tårnsal som sin arena i KODE 4, 31. august–27. oktober 2013. I tråd med utstillingskonseptet er arenaene omdøpt til institutter og KODE 4 er Institute of Anti-Formalism.Kuratorene Ekaterina Degot og David Riff har valgt å presentere 8 kunstnere i Tårnsalen, som alle bidrar med kunst som kan samsvare med instituttnavnet.

Her presenteres verk av blant andre Tomás Gutiérrez Alea, som i sin film fra 1966 gjør alvorlig narr av det sosialistiske byråkratiet som oppstod på Cuba etter revolusjonen.

En stor installasjon i Tårnsalen er Anna Oppermanns "Ersatz Problem by Example of Beans" fra perioden 1968-1977.  Kunstneren brukte mesteparten av livet til å lage store ensambler bestående av ulike objekter eller readymades, tegning eller fotografi. Hun ønsket å undersøke skillet mellom det hun oppfattet som den ovedrevne autonomiserte formalismen i kunsten og det formelle, nærmest byråkratiske kravet om at kunstnere skal ta stilling til politiske problemstillinger.

Kunstnerne Ada Rybachuk og Volodymyr Melnychenko skulle i 1965 sette opp et monument over nazistenes massakre i ravinen  Baby Yar i hovedstaden Kiev, Ukraina. Da de var ferdige med relieffene i 1982 ble den brutalt ødelagt av byens myndigheter fordi den hadde en "pessimistisk og usunn karakter". Det som ble stående igjen var en glatt vegg. I utstillingen kan vi se noen av de ødelagte delene i tillegg til dokumentasjon fra kunstnernes arkiv.

Dimitry Gutov har helt siden han var forskningsassistent i det tidligere Sovjetunionen vært besatt av fotavtrykket i stein som motiv i kunst og filosofi. Han tenker at fotavtrykket er som en metafor for tanker, som til tross for mye motstand klarer å sette spor etter seg. Verket "Patience" (2013) er en studie av denne motstandsdyktigheten og henger sammen med hans syn på marxismen etter realsosialismens fall. Notatblokken fra Gutovs studer er lerretet, som han ofte vasker og maler over på nytt.

Den norske kunstneren Ane Hjort Guttu er representert i Tårnsalen med tre verk, to videoer og en serie med trykk. I hennes arbeid ser hun på grunnlaget for utdanning i en skandinavisk sammenheng, hvor hun mener at velferdsstatens moralske verdier nå møter neoliberalismens kunstnerånd.

Følgende kunstnere er presentert i Tårnsalen i KODE 4, Institute of Anti-Formalism:
1. Thomás Gutiérrez Aleaa
2. Aeron Bergman og Alejandra Salinas
3. Ada Rybachuk og Volodmyr Melnychenko
4. Carlfriedrich Claus
5. Władysław Strzemiński
6. Dimitry Gutov
7. Ane Hjort Guttu
8. Anna Oppermann

  • Lørdag 31. august 2013 til Søndag 27. oktober 2013
  • Kode 1
  • 100,- / 50,- / 0,- (eller utstillingspass) *

* Adgang alle Kode bygg i 2 dager. Voksne 100,- / Studenter 50,- / Barn under 16 år 0,-. Bergen Assemblys utstillingspass kan også benyttes

Dimitry Gutov: Fra serien "Patience", 2013.