Hopp til innholdet

Bergensmalere i Paris 1920

La vie moderne

Et maleri av Torget i Bergen hvor vi ser ned mot der Turistinformasjonen ligger idag. Vi ser mange mennesker og vi ser blått hav og blå himmel. Et dampskip lengst ute ved kaien med røyk fra pipen.

Nils Krantz: Fra Blomstertorget i Bergen, 1932.

Når

Hvor Permanenten

Inngang 150/100/0 kr

I denne intime utstillingen, kuratert av kunsthistorieprofessor Gunnar Danbolt, tas vi med til Paris og Bergen rund 1920.

I de første tiårene av 1900-tallet var kunstlivet i Bergen dominert av to kunstnere: Nikolai Astrup og Bernt Tunold. De malerne som kom etter dem her i byen, tråkket først i deres fotspor, men reiste siden – rundt 1920 – til den byen som da dominerte kunsten: Paris.

I Paris var det særlig én kunstner som virket som en magnet på unge malere, André Lhôte (1885–1962). Til ham reiste syv bergenskunstnere og alle disse kom til å prege hjembyens kunstliv i mellomkrigstiden.

Særlig gjaldt det ham som vi kan kalle Bergensskolens leder, Nils Krantz, som utgjør hovedpersonen i utstillingen, omkranset av det kunstneriske miljøet som var rundt ham i disse årene.

Et nytt formspråk

I Lhôtes atelier fikk de tilreisende kunstnerne innføring i det nye formspråket kubisme, men i en mer moderat variant enn hos pionérene Pablo Picasso og Georges Braque. Dette åpnet for å gi gjenkjennelige motiver en moderne, kubiserende form.

I Paris møtte Krantz sin gode venn Leon Aurdal, som hadde etablert seg som kunstner i Oslo. Begge ble sterkt influert av Lhôte, men så skiltes deres veier. Krantz reiste hjem til Bergen og fortsatte livet ut å male på Lhôtes maner, mens Aurdal vendte tilbake til Oslo og endret etter hvert formspråk mot det som ble hovedstadsnormen: inspirert av Henri Matisse.

Et maleri i lyse toner som viser en bergensgate sett ovenfra med et fjell i bakgrunnen.

Nils Krantz: Olav Kyrresgate, 1918.

Et kubistisk maleri som viser et dampskip som ligger til kai med bergen sett i bakgrunnen, og en arbeider i forgrunnen som jobber med en kran.

Nils Krantz: Fra Bradbenken, 1924.

Et maleri som viser Bergen sett litt ovenfra mot Lysverket-bygget med bergensfjellene fløyen og vidden i bakgrunnen.

Nils Krantz: Fra Bergen, udatert.

Berettiget kritikk?

Matisse-elevene var først og fremst opptatt av farge og å anvende det man kalte et «nasjonalt fargesyn».

Sett fra Oslo hang de bergenske Lhôte-elevene fast i et etter hvert foreldet formspråk. De gangene de stilte ut i Oslo, ble de sablet ned. Men var kritikken berettiget?

I dag er både Matisse- og Lhôte-elevene for lengst fortid, og det gjør at vi kan se med nye øyne på Bergens mellomkrigskunst.

Et maleri av Torget i Bergen sett ovenfra hvor vi ser den gamle trikken som går forbi kjøttbasaren.

Ingeborg Zimmer Blaauw: Torget, 1943.

Et maleri av en familie på fire hvor vi ser en ung gutt i vest og skjorte, en liten jente med sløyfe i håret, en mor med skulderlangt hår og forkle og en far med stripete skjorte.

Ansgar Larssen: Familieportrett / Family portrait, udatert.

Et maleri i kubistisk stil hvor vi ser tre dampskip som ligger til kai og noen mennesker som går i forgrunnen. Det er menn i dress og hatt og kvinner i lang kjole.

André Lhote, Havnen i Bordeaux, 1932.

Et maleri av en jente med kort bobfrisyre og pyntebånd i håret og en kjole i firkantede fargefelt. Hun står ved et bord med en vannmugge og det er ulike fargefelt på eksperimentelt vis i bakgrunnen.

Leon Aurdal, Siri, portrettstudie, 1947.

Om utstillingen

La vie moderne: Bergensmalere i Paris 1920 er kuratert av professor emeritus i kunsthistorie, Gunnar Danbolt, og tar utgangspunkt i Kodes malerisamling. Til utstillingen har Kode gjort flere innkjøp for å styrke samlingen av denne viktige perioden i Bergens historie.

Kunstnere som vises i utstillingen: André Lhôte, Nils Krantz, Gerda Knudsen, Nikolai Astrup, Bernt Tunold, Leon Aurdal, Ansgar Larssen, Bjarne Lund, Borghild Berge Lexow, Ingeborg Zimmer Blaauw.

Utstillingen vises i tredje etasje i Permanenten.

Utstillingsperiode: 12. november 2021 – 29. mai 2022.