Hopp til innholdet

Marit Følstad

Akashic Field

Nærbilde av steinen masikvartsitt

Akashic Field. Foto: Marit Følstad.

Når

Hvor Stenersen

I serien samtidskunstprosjekter laget for Kode, inntar Marit Følstad museet med et prosessorientert verk utviklet over flere år. 

Utstillingen Akashic Field tar utgangspunkt i den helt spesielle bergarten masikvartsitt som utvinnes i Kautokeino. Inspirert av den amerikanske Land Art-bevegelsen har Følstad laget en utstilling om tid, endring og menneskets forhold til naturen.

I Marit Følstads prosjekt er vår tids klimakrise av eksistensiell art: Den tvinger frem et behov for å re-evaluere vårt forhold til den verden vi er en del av. I Akashic Field danner bergarten masikvartsitt utgangspunktet for en åpen refleksjon, en kunstopplevelse som ikke gir betrakteren en fasit, men en mulighet for egne undersøkelser og ideer.

Høsten 2017 befant Følstad seg på Helsfyr i Oslo. Utenfor Steinskulptur AS, blant tradisjonelle gravsteiner, la hun merke til en tilsidesatt grønnlig steinblokk. Steinens kromholdige glimmermineraler og smaragdgrønne foldemønstre fremkalte en sterk fornemmelse av tilhørighet hos henne. Med minner fra barndommens rideturer under arktisk nordlys, fulgte Følstad spor som ledet henne nordover til Finnmarksvidda og et steinbrudd nær Kautokeino

Naturen som produkt: Et mekanistisk verdenssyn

Det at vi mennesker forholder oss til naturen som en sjelløs ansamling av «ting» - som vi står fritt til å manipulere, dissekere, og omdanne til handelsvarer, mener Følstad bunner i et mekanistisk verdenssyn dypt forankret i vår psyke og kultur.

Utvinningen av masikvartsitt er en kommersiell virksomhet hvor unikt geologisk materiale forflyttes fra én global posisjon for bearbeidelse i en annen. 90-95 % av steinen som brytes forkastes. «Indrefileten» transporteres til Tyskland, Italia og India hvor ønsket karakter og uttrykk tilpasses før produktet sendes ut til et kresent marked.

Sommeren 2019 reiste Følstad sammen med kunstner Ole Jørgen Ness til steinbruddet og i løpet av fire dager samlet de 1.6 tonn forkastet stein, grus og sand som nå er fraktet til KODE hvor det har blitt en del av installasjonen Akashic Field. Her møter masikvartsitt andre deler av Følstads kunstneriske virke, som unike avstøpninger av vulkanske steiner, koraller, frukt eller nøtter.

Opprinnelig fortid / mulig fremtid

Med inspirasjon fra 1960- og -70 årenes Land Art-kunstnere som Robert Smithson og Michael Heizer, er Følstads prosessuelle tilnærming stedspesifikk, flytende og intuitiv. Hun eksperimenterer med ideer om landskap, lokasjon og topografisk kartlegging, innenfor et minimalistisk formspråk.

Undersøkelsen av naturens bevegelse mot økende uorden og tilfeldighet (entropi) er sentralt. Ifølge Robert Smithson kan det «entropiske» landskapet avdekke både den opprinnelige fortiden og den mulige fremtiden.

Naturens hukommelse

I større prosjekter involverer Følstad gjerne flere fagpersoner med spisskompetanse. Installasjonen Akashic Field er utviklet i samarbeid med tenketanken ITCA, Institute of Trans-Conceptual Art, som utenom Marit Følstad består av kunstnerne Gunnar Moen og Ole Jørgen Ness. Sammen søker de å «transcendere pre-konseptuelle holdninger og å åpne opp for møter med det ukjente».

Begrepet Akasha er hentet fra eldgammel østlig mystikk. Akasha er ideen om at naturens konstante og vedvarende hukommelse, en form for verdenssjel, ligger i et sammenhengende og interaktivt kosmisk bevissthetsfelt. Akasha kan gi oss rom for å erkjenne naturen som noe med egenverdi. Om vi kan se forbindelsen mellom alt kan vi kanskje behandle naturen på en mer ydmyk og respektfull måte.

Om kunstneren

Marit Følstad har et mangfoldig og rikt kunstnerisk virke, og har beveget seg gradvis fra performance og video over til store skulpturelle og multimediale prosjekter.

Følstad er utdannet ved Glasgow School of Art og School of the Art Institute of Chicago. Hun var Fulbright-stipendiat ved ISCP i New York i 2002-2003. Følstad er representert i en rekke toneangivende nasjonale og internasjonale samlinger. Hun bor og virker i dag i Oslo.

Et fotografi fra et masikvartsitt steinbrudd i Kautokeino

Akashic Field. Foto: Marit Følstad.

Et foto av en installasjon av kunstneren Marit Følstad som blant annet består av steiner av arten masikvartsitt.

Marit Følstad, Akashic Field, 2021. Detalj fra utstillingen. Foto: Dag Fosse.