Hopp til innholdet

Forskning

Foto av fargerike noteark fra Harald Sæveruds arbeidsværelse på Siljustøl

Foto: Thor Brødreskift

Forskning er en prioritert oppgave hos Kode.

Forskningen vår sørger for at samlingene forstås i nye kontekster, og bidrar til å bringe kunst og musikk inn i det offentlige ordskiftet. 

Her kan du lese mer om arbeidet vårt og se forskningsplanen.

Hva forsker vi på?

Kunnskapsutviklingen ved Kode foregår kontinuerlig og er knyttet opp mot utstillings- og konsertprogrammet. 

Vi forsker på samlingen: 

Gjenstandene, musikken og byggene i Kodes samlinger er museets grunnfjell og vi har ansvar for å vedlikeholde og utvikle kunnskapen om dette materialet. Det er viktig å utvikle dokumentasjon og grunnforskning på samlingene, fordi de danner grunnlaget for faste utstillinger og annen forskning.

Vi forsker på fag: 

Kunnskapsutvikling på kunstfeltet har tradisjonelt handlet om å finne og etablere ny kunnskap om enkelte kunstnerskap, verk, grupper eller perioder.

Formålet er å oppnå nye innsikter om smalere tema som av ulike årsaker er blitt underrepresentert i museumsforskningen. Resultatene publiseres vanligvis i form av utstilling og medfølgende katalog, samt forskningsseminarer og lignende. 

Vi forsker gjennom utviklingsarbeid: 

Utviklingsarbeid er definert som systematisk eller eksperimentelt arbeid som bygger på eksisterende kunnskap, med mål om å forbedre materialer, produkter eller prosesser. Det viktigste bidraget vårt de siste årene har vært utvikling av en digital plattform for en kunstners catalogue raisonné.

Vi samarbeider om forskning: 

Kode tar også del i langvarige forskningsprosjekter gjennom forpliktende samarbeid med eksterne aktører.

Forskningssamarbeider

Forskningssentrene våre

  • Museets kunsthistoriske forskningsvirksomhet har sitt tyngdepunkt i Nikolai Astrup forskningssenter for kunst og landskap, som ble opprettet i 2016 og er et langvarig samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB.

  • Senter for Griegforskning (SGF) er museets organ for forskning på musikkfeltet, og er et samarbeid mellom Kode, UiB og Bergen Offentlige Bibliotek, der Griegsamlingen er lokalisert. 

Publikasjoner

Her får du en oversikt over utvalgte publikasjoner fra Kode.

Forskningsprofiler, ansatte

Info kommer.