Hopp til innholdet

Forvaltning

Foto av et verk av Taddeo di Bartolo som pakkes ned

Foto: Dag Fosse / Kode

Samlingsforvaltning er kjerneaktiviteten for museet. Hovedoppgaven er å bevare kulturarven som vi har ansvar for til framtidige generasjoner.

Dette gjøres gjennom konservering, restaurering, håndtering og transport, samt forebyggende konservering og magasinering.

Her kan du bli kjent med arbeidet vi gjør og hvem som tar vare på samlingen vår.

Prioriterte satsninger for forvaltning

  • Sikkerhet og beredskap ved uønskede hendelser i museet

  • Langtidslagring i forbindelse med det nye magasinbygget

  • Bærekraftig og miljøvennlig museumsdrift

  • Digitalisering og tilgjengeliggjøring av samlingene

Foto av en person som arbeider med å konservere Edvard Munchs malerier

Foto: Dag Fosse / Kode

Foto av en ansatt som går forbi studiemagasin i Permanenten

Foto: Dag Fosse / Kode

Foto fra nedpakking av et eldre verk med gullforgylt ramme

Foto: Dag Fosse / Kode

Hvem jobber med samlingen og hva gjør de? 

Det er mange på museet som arbeider aktivt med samlingene.

Registrarene ivaretar arbeidsoppgaver som er knyttet til dokumentasjon, registering og kontroll av Kodes samlinger i samlingsdatabasen.

Konservatorene arbeider både forebyggende og aktivt med å beskytte Kodes samlinger. Det forebyggende konserveringsarbeidet går ut på å finne de beste oppbevaringsforholdene for museets billedkunst og gjenstander, mens aktiv konservering er direkte behandling av verkene.

Fotografens viktigste oppgave er å fotografere museets samling av billedkunst og gjenstander. Dette gjøres i forbindelse med dokumentasjons- og forskningsarbeid, samt til museets kataloger i forbindelse med utstillinger.

Fotografier av samlingen kan bestilles etter behov til kommersiell og privat bruk, og det er fotografen som besvarer disse forespørslene. 

Du kan gjerne kontakte fotografen vår her: dag.fosse@kodebergen.no.

Produksjon, eller museumsteknikerne, er menneskene som håndterer kunst i bevegelse.

Byggforvaltning og drift består av menneskene som er ansvarlig for å ta vare på byggene og naturområdene til museet.

Ansatte sikkerhet og forvaltning

Informasjon kommer.

Informasjon kommer.

Informasjon kommer.

Informasjon kommer.

Informasjon kommer.

Informasjon kommer.

Informasjon kommer.

Informasjon kommer.

Informasjon kommer.

Informasjon kommer.

Informasjon kommer.

Informasjon kommer.

Informasjon kommer.

Informasjon kommer.

Informasjon kommer.

Informasjon kommer.

Informasjon kommer.

Informasjon kommer.

Informasjon kommer.

Informasjon kommer.

Informasjon kommer.

Informasjon kommer.

Informasjon kommer.