Hopp til innholdet

Sponsorsamarbeid

En detalj fra en av Ole Bulls fioliner

Ole Bulls fiolin, Gasparo da Salo (ca. 1562). Foto: Thor Brødreskift.

Bli med å utvikle kulturbyen Bergen og utgjør en forskjell for kunsten og musikken. Les om samarbeidsmulighetene og ta gjerne direkte kontakt med oss.

Hvorfor bli sponsor eller støttespiller for Kode?

Kodes visjon er å være Nordens mest relevante og nytenkende museum. Å støtte Kode viser et tydelig samfunnsansvar, og er et bidrag til vår felles kulturarv.

Som sponsor og samarbeidspartner for Kode kommer du tett på et av Nordens ledende miljøer for kunst og musikk. Samtidig gir det tilgang til et stort utstillings- og konsertprogram, og til formidlingsopplevelser i verdensklasse.

Kode har et engasjert publikum og har gjennom flere år satt nye besøksrekorder. Vi har også flere tusen medlemmer som besøker og benytter seg av museene våre.

Som sponsor og støttespiller blir du en verdifull del av dette nettverket.

Stolte samarbeid

Kode og Bergen har en lang tradisjon for kultursamarbeid mellom det offentlige og private. To av kunstmuseene våre er historiske påminnelser om viktigheten av slike samarbeid.

Rasmus Meyers familie ga en enestående kunstgave til Bergen by i 1916, som blant annet inkluderte verdens tredje største samling av verk av Edvard Munch. Kommunen sørget for bygget som den dag i dag huser Rasmus Meyers samlinger og er oppkalt etter samleren.

I 1971 donerte finansmannen og kunstsamleren Rolf Stenersen kunstsamlingen sin til Bergen. Finansieringen av bygget som i dag bærer navnet hans kom i stand ved innsats fra enkeltpersoner, Norsk Kulturråd og gaver fra det private næringslivet i Bergen.

Inngangspartiet til Rasmus Meyer

Foto: Thor Brødreskift

Samarbeid med oss om forvaltningen og formidlingen av vår felles kulturarv.

En person som arbeider med konservering av et maleri av Edvard Munch

Foto: Dag Fosse / Kode

En kvinne og et barn foran et maleri av Nikolai Astrup

Foto: Dag Fosse / Kode

Hva kan du bidra til?

Ved å støtte Kode kan du ta del i museets brede arbeid med å forvalte, formidle og forske på kunst og musikk.

Du kan bidra til outreach-prosjekter for innsatte i fengsel eller store kritikerroste utstillinger i London og Paris. Du kan støtte konservering av verdifull kulturarv eller bidra til formidlingsprosjekter til barn, familier eller utsatte grupper. Du kan sørge for viktige bidrag til samlingen vår og til utviklingen av ny kunnskap.

Gjensidig verdiskaping

Et samarbeid med Kode åpner samtidig for mange muligheter for faglig utvikling for dere og gir dere gode møteplasser.

Dere får tilgang til fire kunstmuseer og tre komponisthjem, flotte uteområder og lokaler for sosiale sammenkomster.

Sponsorer og samarbeidspartnere får tett og personlig oppfølging, som sørger for at begge parters behov og interesser blir ivaretatt.

Kontakt

Ansvarlig for sponsor og samarbeid er Magdeli Fosse. Ta gjerne kontakt for en samtale om mulig samarbeid.

En kvinne som spiller på cello foran to personer ved et piano, i konserthallen på Lysøen

Konsert på Lysøen / Concert at Lysøen. Foto: Thor Brødreskift

Edvard Griegs villa på Troldhaugen i kveldslys

Foto: Dag Fosse / Kode

To personer foran et verk av Ed Ruscha

Foto: Dag Fosse / Kode

Bli med å utvikle arbeidet vårt for kunsten og musikken.