Hopp til innholdet

Utlån

Foto av en person som håndterer pakkingen av et maleri av Edvard Munch

Foto: Dag Fosse / Kode

Kode låner gjerne ut kunst fra samlingen vår til andre institusjoner. Her får du mer informasjon om lånesøknader.

Lånesøknad

Det må fylles ut en lånesøknad som beskriver utstillingen, i tillegg til følgende opplysninger:

  • Navn og kontaktopplysninger for ansvarlig institusjon 
  • Utstillingsperiode og låneperiode (fra dato til dato) 
  • Fullstendig verkliste 
  • Fasilitetsrapport 

Søknaden stiles til direktør og sendes sammen med de aktuelle vedleggene til laan@kodebergen.no 

Søknaden vil bli behandlet så snart vi har mottatt all informasjon.

Søknadsfrist 

Søknadsfristen avhenger av hvor mange verk som ønskes lånt. Kodes utlånskomité møtes annenhver måned og har endelig vedtaksmyndighet. 

For 1-5 verk må søknaden være mottatt ni måneder før utstilling skal skje. For 6-10 verk må søknaden være mottatt tolv måneder før utstilling skal skje. For mer enn 10 må søknaden være mottatt atten måneder før utstilling skal skje. 

Omkostninger 

I forbindelse med et utlån påløper det kostnader som må dekkes av lånetaker. Kode tar også et administrasjonsgebyr som dekker utgifter til saksbehandlingen. Alle omkostninger avtales før låneavtalen underskrives.