Hopp til innholdet

Andre rom

Arbeider fra kunstverksteder ved Kode og Bergen sanitetsforening (2022-2024)

Et foto av svevende kulerunde papirobjekter i et rosa rom.

Når

Hvor Lysverket

Inngang 175/0 kr

Utstillingen Andre rom viser arbeider fra kunstverksteder arrangert av Kode og Bergen sanitetsforening.

I utstillingen flettes de sosiale og materielle prosessene fra verkstedene sammen. Utstillingen vises i andre etasje i Lysverket.

I prosjektet «Andre rom» har et kunstnerkollektiv arbeidet med å undersøke ulike aspekter ved kunstnerisk samskaping i en gruppe med stor funksjonsvariasjon.

Kunstnerkollektivet inkluderer mennesker med demens, og gruppen har arbeidet med å la det kunstneriske uttrykket speile eksistensielle livsbetingelser og tanker som kan settes i spill når man får en demenssykdom.

Både prosess og resultat tar plass i utstillingsrommet ved at publikum blir invitert til samskaping i verksteder.

Utstillingen vises i 2. etg. i Lysverket mellom 1. og 11. juni 2024.I verkstedene har kollektivet rettet oppmerksomheten mot ting som vanligvis blir oversett, eller gitt lite verdi. De har arbeidet med tilsynelatende skjøre materialer, som visne planter og silkepapir, som har vist seg å være overraskende sterke og kraftfulle når de samspiller. Hverdagsobjekter med spor av liv og tid har blitt forvandlet til noe annerledes og nytt.

Veiledende kunstnere

Solveig Sumire Sandvik
Petra Rahm
Eli Lea
Borghild Rudjord Unneland

Lysdesigner

Randiane Aalberg Sandboe

Et nærbilde av mennesker som lager kunst i verkstedet, vi ser hendene som arbeider med pappmasje.

Sammen om det

Utstillingen Andre rom er en del av prosjektet «Sammen om det» (2020-2024), drevet av prosjektleder, Hanne Jones og faglig leder Eli Lea i Bergen sanitetsforening.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Kode, VID vitenskapelige høgskole, Kompetansesenter for demens og Enhet for aktivitet og mestring i Bergen kommune.

Formålet med prosjektet er å etablere innovative partnerskap mellom aktører i kultursektoren, helsesektoren og frivillig sektor, som i praksis undersøker kunstens potensial til å skape nye former for fellesskap som kan bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling (FNs bærekraftsmål 17.17).

Sammen om det og Andre rom er finansiert av Helsedirektoratet, Stiftelsen Kaare Berg, Vestland fylkeskommune, Kulturrådet, Bergen kommune og Ildsjelfondet.