Hopp til innholdet

Second Skin: Encounters

Utstilling i regi av KMD

En installasjon med metalliske tråder

Foto: HaWa

Når

Hvor Lysverket

Inngang 0 kr

I oktober presenterer KMD utstillingen Second Skin: Encounters i Lysverket.

Det er gratis inngang til utstillingen, og den følger museets åpningstider.

Utstillingen Second Skin: Encounters springer ut av det internasjonale forskningsprosjektet Interweaving Structures. Fabric as Material, Medium and Message, initiert av Central Museum of Textiles i Łódz (PL), Doktorgradsskolen ved Kunstakademiet i Krakow (PL), og Kunstakademiet ved Fakultet for kunst, musikk og design, UiB.

Prosjektet balanserer kunstneriske og kulturelle strategier og, i sin essens, posisjoner, og utforsker tekstil – som vårt «andre hudlag» – som en bærer av kulturelt minne, ladet med både fremadskridende og pågående historier, og som en markør og formidler av liv: fortidige, nåværende og fremtidige.

Second Skin: Encounters presenterer funnene til en gruppe utvalgte kunstnere fra de respektive akademiene, som sammen deltok i en serie bilaterale kulturopphold i Polen og Norge i løpet av 2022.

Her møtte de et rikt mangfold av gjenstander, rom, mennesker, historier og narrativer, koblet sammen gjennom historiske, moderne og nåtidige kulturer for tekstilarbeid eller produksjon.

Disse møtene fungerte som utgangspunkt for lesningen av de mange og ulike tekstilhistoriene, og ledet videre mot en gjenfortelling eller fortolkning.

Kunstverkene i utstillingen, som benytter seg av ulike tekstilmedier i tillegg til installasjons-, video- og lydkunst, representerer de individuelle kunstnernes resultater fra disse møtene.

Verkene er sammenstillinger av spesifikke kulturelle fenomen, erfaringer over tid, utveksling, kulturell diskurs og refleksjon, som manifesteres i konsentrerte, ofte dypt personlige uttrykk.

Utstillingsteam:

Kurator: Tim Parry-Williams

Co-kurator: Marta Lisok

Produsent: Andreas Dyrdal

Deltagende kunstnere:

Paweł Błęcki (PL), Pamela Bożek (PL), Grzegorz Demczuk (PL), Jagoda Dobecka (PL), Monika Drożyńska (PL), Laika Marie Frandsen Andersen (DK), Wiktoria Gazda (PL), Katinka Halland (NO), Clea Filippa Ingwersen (DK), Agata Jarosławiec (PL), Olga Konik (PL), Marta Krześlak (PL), Natalia Legutko (PL), Piotr Madej (PL), Filip Rybkowski (PL), Ala Savashevich (PL), Live Skaar Skogesal (NO), Kuba Święcicki (PL), Thea Weis (DK).

Nærbilde av en tekstil installasjon

Foto: HaWa

Nærbilde av en tekstil installasjon

Foto: HaWa

Nærbilde av en tekstil installasjon

Foto: HaWa

Utstillingen vises i Lysverket.