Hopp til innholdet

Urfolkshistorier

Stor internasjonal gruppeutstilling åpner april 2024

Et bilde i sterke farger som viser en gruppe mennesker gående over en stor krokodille, omgitt av svømmende fisk.

Acelino Tuin Huni Kuin, Movimento dos Artistas Huni Kuin, «Kapenawë pukeni», 2022. MASP. Foto: Daniel Cabriel/MASP Opphavsrett: © Acelino Tuin Huni Kuin

Når

Hvor Stenersen

I samarbeid med Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP) lanserer Kode den omfattende gruppeutstillingen Histórias indígenas/Urfolkshistorier.

Histórias indígenas/Urfolkshistorier åpner på MASP 20. oktober, før den kommer til Bergen i april 2024.

Utstillingen vil presentere ulike beretninger om urfolks opplevelser fra Sør-Amerika, Nord-Amerika, Oseania og Skandinavia, gjennom kunst og visuell kultur.

Utstillingen er kuratert av kunstnere og forskere som enten selv er medlem av en urbefolkning eller har urfolkopphav.

Utstillingen består av rundt 285 verk skapt av mer enn 170 kunstnere og dekker et bredt spekter av medier, typologier, opprinnelser og tidsperioder, fra før den europeiske koloniseringen og frem til i dag.

Utfordrer «historie»-begrepet

Til tross for den store internasjonale og tidsmessige bredden tar ikke prosjektet mål av seg å være altomfattende – snarere tvert imot.

I den forbindelse er det viktig å reflektere over betydningen av ordet «histórias» på portugisisk, som skiller seg fra hvordan «histories» brukes på engelsk.

Begrepet «histórias» omfatter både fiksjon og fagprosa, historiske så vel som personlige beretninger av både offentlig og privat karakter, på både mikro- og makronivå. På norsk har begrepet «historier» en lignende dobbeltbetydning og kan bety både en tolkning av fortiden og en personlig fortelling.

Disse begrepene har dermed en mer polyfonisk, reflekterende, åpen, ufullstendig, prosessuell og fragmentert valør enn den tradisjonelle betydningen av historie.

Hva vises i utstillingen

Urfolkshistorier vil bestå av åtte deler: Syv viet til de ulike regionene i Sør-Amerika, Nord-Amerika, Oseania og Skandinavia, og én tematisk del viet til urfolksaktivisme rundt om i verden.

Igjen er målet ikke å fullt ut representere bredden av de komplekse, mangefasetterte urfolkshistoriene fra hver enkelt region, men mer å gi et tverrsnitt, et fragment eller et utvalg av slike historier i kortfattede, men relevante inndelinger, slik at de kan sidestilles med andre historier fra andre deler av verden.

Det vil bli utgitt to store publikasjoner i forbindelse med utstillingen. Utstillingskatalogen utgis på portugisisk, norsk og engelsk, og gjengir verkene i utstillingen og inneholder essay om hver av delene skrevet av kuratorene.

En antologi utgis på portugisisk og engelsk, og består av tekster fra ulike forfattere valgt ut av kuratorene. Denne bidrar til å bygge opp et mer mangfoldig, inkluderende og flerfoldig bilde av urfolkshistorier.

Kuratorer for utstillingen

Abraham Cruzvillegas, kunstner (Mexico City)

Alexandra Kahsenni:io Nahwegahbow, Jocelyn Piirainen, Michelle LaVallee og Wahsontiio Cross fra National Gallery of Canada (Ottawa)

Bruce Johnson-McLean fra National Gallery of Australia (Canberra)

Edson Kayapó, Kássia Borges Karajá og Renata Tupinambá fra MASP (São Paulo)

Irene Snarby fra Kode (Bergen/Tromsø)

Nigel Borell fra Auckland War Memorial Museum (Auckland)

Sandra Gamarra (Lima)

Om utstillingen

Utstillingen vises på MASP i São Paulo fra 20. oktober 2023 til 25. februar 2024, og kommer deretter til Kode i Bergen, hvor den vises fra 26. april til 25. august 2024.

Utstillingens støttes av Nubank, Sotheby’s og det norske konsulatet. Kulturell støtte fra National Gallery of Australia og National Gallery of Canada.

Mer informasjon kommer høsten 2023.