Hopp til innholdet

Formidling

Foto av en formidler som snakker til en gruppe mennesker, mens de sitter foran et stort maleri i Rasmus Meyers samlinger.

Foto: Dag Fosse / Kode

Kode formidler kunst og musikk til folk i alle livets faser.

Vi tar dere med inn i museenes mange utstillinger og gir dere lytteopplevelser ved komponisthjemmene.

Les mer om de ansatte i avdelingen og hva vi jobber med.

Seksjon for formidling på Kode består av kunsthistorikere, musikkvitere, pedagoger og kunstnere.

Vi formidler visuell kunst, kunsthåndverk og design i Kodes fire kunstmuseer, og musikk og musikkhistorie i de tre komponisthjemmene Troldhaugen, Lysøen og Siljustøl.

Hva gjør vi?

Vi tilbyr formidling i alle utstillinger gjennom omvisninger, verksteder, konserter, foredrag og andre arrangementer. Vi utvikler audioguider for voksne og barn, i tillegg til innhold i kataloger, oppgavehefter og veggtekster samt digitalt innhold.

For skoler og barnehager produserer vi formidlingsopplevelser som tilpasses de ulike alderstrinnene og deres lærerplaner. Vi har også tilbud til videregående skole, universitet og høyskoler. Omvisninger og verksteder ledes av kunsthistorikere, kunstnere og andre fagpersoner i avdelingen.

Metodene våre

Tilbudene til skoler og barnehager har søkelys på dialog og deltakelse, og vi arrangerer ofte verksteder relatert til temaene i utstillingene.

I omvisningene benytter vi pedagogiske metoder som filosofiske samtaler, gruppearbeid, drama og ulike fortellerteknikker.

Videre anvender vi forskjellige sanseoppgaver og gjenstander som kan brukes taktilt i formidlingssituasjonen. Vi benytter oss også av ulike typer av skrive-, gruble- og tegneoppgaver og musikk.

Hva vektlegger vi?

I formidlingsvirksomheten på Kode vektlegges kvalitet, relevans og mangfold. Vi jobber daglig med å utvikle varierte og inkluderende formidlingsmetoder som tilrettelegger for dialog, utforsking og refleksjon.

Siden 2014 har vi satset ekstra på inkludering og mangfold gjennom

Kode Åpen

Ansatte formidlere

Informasjon kommer.

Informasjon kommer.

Informasjon kommer.

Informasjon kommer.

Informasjon kommer.

Informasjon kommer.

Informasjon kommer.

Informasjon kommer.