Hopp til innholdet

Inkludering

Foto av en gruppe personer som sitter foran et stort maleri, mens en formidler forteller.
Formidlerne våre ivaretar behovene deres.

Foto: Dag Fosse / Kode

Kode Åpen

Kode skal være tilgjengelig og åpent for et bredt publikum.

Mangfolds- og inkluderingstiltakene våre er en viktig del av vårt samfunnsoppdrag for å fremme livsmestring og psykisk helse.

Kode Åpen er en fellesbetegnelse for gratistilbudene våre til publikumsgrupper som av ulike årsaker trenger tilrettelegging. Dette kan være grupper med fysiske, psykiske, språklige, kulturelle eller økonomiske barrierer.

Alle tilbudene i Kode Åpen er gratis. Velkommen skal dere være!

Skreddersy besøket ditt etter behov!

Inkluderingstilbud

To musikere foran en gruppe mennesker i en Nikolai Astrup-utstilling

Foto: Dag Fosse / Kode

Vi har egne og skreddersydde tilbud, etter publikums behov.
En gruppe unge menn rundt et bord i verkstedet vårt.

Foto: Dag Fosse / Kode

Aktivitetene kan foregå både i verksted og i utstillingene våre.
To personer som betrakter et maleri av Harriet Backer.

Foto: Dag Fosse / Kode

Gode møter oppstår foran kunsten.