Hopp til innholdet

Faglige innblikk

Agathe Backer Grøndahl: Som komponist og pianist

Sort-hvitt foto av komponisten Agathe Backer Grøndahl

Skrevet av: Johannes Holtmon

Oppdatert

Agathe Backer Grøndahl. Foto: Anders Beer Wilse. Nasjonalbiblioteket.

Agathe Backer Grøndahl (1847-1907) er en av de viktigste komponistene og pianistene i norsk musikkhistorie.

I 2023 vil Kode vie oppmerksomhet til musikken hennes i flere konserter ved komponisthjemmene.

Her får du en kort innføring i Backer-Grøndahls musikk og virke som pianist.

Som komponist

Musikken hennes uttrykker den romantiske strømningen på 1800-tallet. Den preges av en sterk lyrisk og melodisk sans, ofte underbygget av uttrykksfulle og dristige harmoniske vendinger.

I seg selv vitner komposisjonene om en særegen kunstnerisk begavelse. Som kvinnelig komponist ble hun dessuten en pionér, i en tid der den gjengse oppfatningen var at komponering var et arbeid forbeholdt menn.

Backer-Grøndahl er mest kjent for sine romanser og solostykker for klaver.

Av romansene har numre som «En bøn» og «Til mit hjertes dronning» vært mye sunget, i likhet med samlingen Barnets vaardag, hvor vi blant annet finner den svært populære «Mot kveld».

Av pianostykkene er «Serenade» og «Sommervise» særlig kjent. Flere av stykkene hennes byr på tekniske utfordringer og virtuose elementer.

I alt består verklisten av 70 numre, deriblant rundt 250 romanser og 150 klaverstykker.

Selv om hun for det meste komponerte innenfor de «små» rammene, skrev hun også to orkesterverk. Da hennes Scherzo ble framført i Kristiania 2. april 1870 var det første gang et orkesterverk skrevet av en kvinne ble oppført i en norsk konsertsal.

Under den store Musikkfesten i Bergen i 1898 var hun presentert som en av Norges ti fremste komponister.

Sort-hvitt foto av en gruppe mennesker. Komponistene Agathe Backer Grøndahl og Edvard Grieg i midten.

Fra Festspillene i Bergen, 1898. Gruppebilde. Fra venstre: Christian Cappelen, Catharinus Elling, Ole Olsen, Gerhard Schjeldelrup, Iver Holter, Agathe Backer Grøndahl, Edvard Grieg, Christian Sinding, Johan Svendsen og Johan Halvorsen. Foto: Nasjonalbiblioteket.

Som pianist

Som konsertpianist var hun fremgangsrik og anerkjent, med store konserter både i Norge og i utlandet. Den britiske forfatteren og kritikeren George Bernard Shaw omtalte henne som «one of the greatest pianists in Europe».

Da Edvard Grieg skulle dirigere sin pianokonsert i London, ønsket han spesifikt at Backer-Grøndahl skulle være solist. De to utviklet et nært vennskap, og næret en gjensidig respekt for hverandres kunstnerskap.

Grieg dediserte sine kjente Vinje-sanger til henne, og hun repliserte med å dedisere sin samling Sange ved Havet til ham.

Backer-Grøndahl bidro til å heve nivået på norske musikere – og på publikum.

Etter en konsert i Bergen i 1873 fikk hun kritikk for å ha fremført musikk som angivelig lå over nivået på det en kunne forvente av det store publikum. På programmet sto komposisjoner av Schumann og Beethoven.

Sort-hvitt foto av komponisten og pianisten Agathe Backer Grøndahl. Hun er kledd i en høyhalset kjole og ser litt mot venstre.

Agathe Backer Grøndahl. Foto: Ludvig Forbech. Nasjonalbiblioteket.