Hopp til innholdet

Faglige innblikk

Forsker på Nina Griegs ukjente brev

Et portrett av Nina Grieg i sort-hvitt, sett fra livet og opp. Hun ser i kamera, har en blondekjole. Oppsatt frisyre.

Skrevet av: Maria Tripodianos

Nina Grieg. Foto: ukjent / Bergen Offentlige Bibliotek.

Tidligere i år ble det oppdaget rundt 90 brev brev av Nina Grieg som Kode ikke har vært kjent med.

Nå innlemmes brevene til Griegsamlingen ved Bergen Offentlige Bibliotek, noe som også markerer starten på et nytt forskningsprosjekt om Nina.

– Vi håper jo på å finne noe nytt. Jeg er forventningsfull og gleder meg til å ta fatt på arbeidet, sier musikkurator Monica Jangaard.

Hun har jobbet med Grieg og Troldhaugen i snart 25 år, og gleder seg til å dykke ned i brevarkivet etter Nina Grieg de neste årene.

Fant ukjente brev

For noen år tilbake kjøpte Kode 79 brev fra Nina fra en dansk kontakt.

– Under arbeidet med å transkribere disse brevene, fikk jeg en ny nysgjerrighet på Nina Griegs liv, og hvordan det artet seg etter Edvards død, sier Monica.

Den danske brevsamlingen var skrevet til eierne av Hotel Monopol i København, hvor Nina og søsteren Tonny Hagerup bodde i en tiårsperiode.

Så, under en nylig gjennomgang av Troldhaugens inventar, ble det funnet ytterligere 90 brev brev av Nina Grieg som Kode ikke har vært kjent med.

Nå skal hele brevsamlingen etter Nina gjennomgås med nytt blikk.

– Det er klart det er mye hverdagsliv i disse brevene, men det kan være mye spennende som trer fram i det, tror Monica.

Setter søkelys på Nina Grieg

Kuratoren håper prosjektet kan bidra til å utvide historien om Grieg-ekteparet.

– Det er jo Edvard Grieg som har stått i front, og Nina Grieg har blitt en skikkelse som har stått ved siden av, sier hun.

– Jeg tror kanskje ikke at det store publikum kjenner til Nina Grieg. Hun var en viktig mentor for ektemannen, og i flere tilbakeblikk som eldre mann snakker han også selv om hennes rolle. Alle sangene er skrevet for henne og han skrev at han synes at hun hadde kommet for mye i bakgrunnen, og at hun burde hatt mer plass, sier Monica.

En kvinne ses fra siden, hun leser i et manuskript ved skrivebordet sitt.

Musikkurator Monica Jangaard er klar for å gjennomgå et nytt brevarkiv etter Nina Grieg.

Et portrett av en kvinne med lyst kort hår som smiler og ser rett mot kamera.
Et bilde tatt over skulderen på en kvinne, vi ser litt av ryggen og bakhodet, og ned på et gammelt brev som hun leser i.

Hva kan brevene fortelle?

De nyoppdagede brevene er fra Nina Grieg til venninnene Bodil Neergård (Danmark) og Hildur Rabe (Bergen).

Hovedvekten av arbeidet vil konsentrere seg rundt årene etter Edvards død. Dette var en omveltende tid både for Nina Grieg og for Europa, med verdenskriger, økonomisk krise og ny norsk selvstendighet.

– Nina levde i 28 år som enke, og fortsatte et aktivt liv i nordisk kulturliv, som etterspurt pedagog, fagressurs og rådgiver. Hun reiste mye sammen med sin ugifte søster Tonny, og hadde et stort nettverk, forteller Monica.

Nina Grieg var også en viktig ivaretager av arven etter ektemannen og musikken hans.

– Hun fikk også være med på åpningen av Troldhaugen som museum i 1928, noe jeg synes er spennende, sier Monica.

Et bilde av en gruppe mennesker som sitter i et bibliotek rundt et stort bord.

Kurator Johannes Holtmon (t.v.) leverer de nyoppdagede Nina Grieg-brevene til Griegsamlingen ved biblioteket i Bergen. Kulturbyråd Reidar Digranes er tilstede, sammen med direktør ved komponisthjemmene Christian Grøvlen og bibliotekdirektør Julie Andersland. (Foto: Maria Tripodianos).

Ny og dypere kunnskap

I henhold til Edvard og Nina Griegs testamente skal papirer, noter og brev forvares i Griegsamlingen på Bergen offentlige bibliotek.

Sammen med brevene fra Danmark, har altså biblioteket fått nær 200 nye brev inn i Nina Griegs brevsamling de siste årene.

Øvrige brev i Griegsamlingen har vært tilgjengelige, blant annet for forskeren Inger Elisabeth Haavet i 1990-årene til arbeidet med biografien om Nina.

Nå skal Monica Jangaard gjøre en ny gjennomgang av materialet.

– Jeg vil også støtte meg på tidligere forskning på Nina Grieg, og håper dette samlet vil gi godt grunnlag for å plassere henne i en større og utvidet sammenheng, samt få dypere kunnskap om hennes person og virke, sier Monica.

Se også