Hopp til innholdet

Faglige innblikk

Fra samlingen: Akt

Aktmaleri av to kvinner, en sittende og en liggende

Skrevet av: Anette Basso

Oppdatert

Henrik Sørensen: Modeller / Resting Models (1912)

Vi har samlet et lite utvalg av de mange aktmotivene fra samlingene våre.

Ta en titt, før vi inviterer til tre torsdager med akttegning i Festsalen i Permanenten!

Aktmaleri av en kvinne i halvfigur

Erik Werenskiold: Kvinnelig halvakt / Female Nude (1877)

Aktmaleri av en kvinne i helfigur, sittende

Christian Krohg: Gammel kone / Old Woman (1901)

Det finnes en rekke motiver av kvinneakter (framstilt av menn) i samlingen.

Aktmaleri av en kvinne i halvfigur

Nikolai Astrup: Kvinnelig halvakt / Half-Length Female Nude (1901)

Akttegning av en kvinne, sittende

Edvard Munch: Kvinne som tar linnetet på / Woman putting on her Nightgown (etsning og kaldnål på kopperplate, 1896)

Akttegning har vært en viktig del av akademisk kunstutdannelse siden renessansen.

Mannsakten har tradisjonelt ikke blitt sett på som erotisk. I stedet har man snakket om kunstnerens evne til å skape en god komposisjon, og å gjengi form og figur.

Kvinneakten har i større grad blitt tolket som et symbol på fruktbarhet, og det begjærende blikket til mannen.

Akttegning kommer fra en akademisk tradisjon der kunstnere i hovedsak har vært menn. Det var upassende for kvinner å tegne mannsakt, og menn som begjærer menn har vært tabubelagt.

Akttegning av en knelende mann

Olav Rusti: Aktstudie (kulltegning på papir, 1869-71)

Olav Rusti sine akttegninger fra 1870-årene viser den klassiske, idealiserte mannskroppen, heroisk og muskuløs.

Kroppene i Rustis tegninger er vakre, sensuelle, og er nennsomt modellert på papiret. Med ulike blikk kan vi se på dem som både idealiserte menn vi er ment å beundre, eller objektifiserte menn, som er gjenstand for vårt begjær.

Aktmaleri av to kvinner, en som sitter og en liggende

Henrik Sørensen: Modeller / Resting Models (1912)

Aktmaleri av en stående kvinne i helfigur

Ernst Josephson: Stående naken kvinne / Standing Nude (1884)

En rekke fargesterke skildringer av aktmotiver fra samlingen.

Aktmaleri av to person, en gutt og en ung mann, stående

Oluf Wold-Thorne: Guttene / Nude Boys (1905)

Aktmaleri av en sittende kvinne i helfigur

Jean Heiberg: Sittende akt (1929)

Akttegning av en delvis abstrahert menneskefigur

Paul Cézanne: Sittende mannsakt (blyant på papir, udatert)

Slik tegnet Paul Cézanne akt!

Tekstene er hentet fra utstillingen «Det skeive blikket» fra 2021.