Hopp til innholdet

Faglige innblikk

Fra samlingen: Til bøkene!

Maleri av tre personer som ligger på gresset i en frodig hage, under trær, mens de leser

Skrevet av: Anette Basso

Oppdatert

Thorvald Erichsen: Sommerettermiddag, Seljord (1905)

Det er skole- og studiestart, og med det tid for å ty til bøkene. Se noen av motivene av lesende og lærde mennesker i Kodes samlinger!

Ikonmaleri av en mann som holder en bok

Ukjent kunstner: Ikonmaleri av Den hellige Nikolaus undergjøreren, Novgorodskolen, Russland (udatert)

Maleri av tre menn, hvor mannen i midten leser fra en bok som han holder oppslått

Olaf Isaachsen: Lærde menn fra det 17. århundre (1870-71)

Maleri av en mann i rød kjortel som maler og holder hånden på en bok

Mathias Blumenthal: Selvportrett (udatert)

Her er verk fra den eldste delen av Kodes samling av malerier.

Maleri i mørke bruntoner som viser en mann som leser en bok

Eilif Peterssen: Mannen som leser (1878)

Dette verket ble gitt som gave av Christen Sveaas i 2021.

Maleri av en ung kvinne som leser en bok

Signe Scheel: Lesende pike (1896)

Begge disse maleriene, av Signe Scheel og Harriet Backer, har samme tittel: «Lesende pike».

Maleri av en ung kvinne som leser en bok

Harriet Backer: Lesende pike (udatert)

Maleri av en mann som sitter ved et skrivebord og leser

Edvard Munch: Andreas ved vinduet (1883)

Maleri av en tre personer som ligger på gresset i en hage og leser

Thorvald Erichsen: Sommerettermiddag, Seljord (1905)

Maleri av en gruppe mennesker som sitter og hører på en mann som leser fra en bok

Oda Krohg og Christian Krohg: Gunnar Heiberg leser «Kong Midas» (1889)

Tre flotte verk fra Rasmus Meyers samlinger!

En videoinstallasjon i Rasmus Meyer, som viser en ung kvinne som leser

Jeanette Christensen: Videoinstallasjonen Woman Interrupted (2018), fra utstillingen «Interruptions» i Rasmus Meyer. Foto: Dag Fosse.