Hopp til innholdet

Nyheter

Etterlyser kunst av Harriet Backer

maleri av en kvinne som sitter i en enkelt innredet stue og vever.

Skrevet av: Maria Tripodianos

Oppdatert

Harriet Backer: En veverstue / At the Loom (1884). Foto: O. Væring Eftf AS.

Vet du hvor noen av disse kunstskattene kan befinne seg?

Kode og Nasjonalmuseet etterlyser malerier, tegninger og skisser av den norske kunstneren Harriet Backer. Listen inkluderer et verk ingen har sett siden Høstutstillingen i 1885.

Nasjonalmuseet og Kode ønsker å spore opp kunst og skissematerialer til en kommende utstilling om Harriet Backer, som åpner 23. september i Nasjonalmuseet. Våren 2025 kommer utstillingen til Kode i Bergen.

– Backer var en produktiv kunstner som malte over en lang periode. Vi er sikre på at det kan befinne seg malerier, tegninger og skissemateriell etter henne hos privatpersoner i Norge eller utlandet, og ønsker å få kartlagt så mye som mulig i forskningssammenheng, sier kurator ved Nasjonalmuseet, Vibeke Waallan Hansen og Tove Haugsbø, kurator ved Kode.

Et maleri som viser et fat med epler og en vase med blomster.

Harriet Backer: Stilleben med fruktfat og blå vase, 1914. Foto: O. Væring Eftf AS.

Et maleri som viser en kvinne som sitter og vever inne i et soverom, enkelt innredet med detaljer i treverk.

Harriet Backer: En veverstue / At the Loom (1884). Foto: O. Væring Eftf AS.

Et maleri som viser en stol foran et vindu, hvor vi ser ut på blå kveldshimmel.

Harriet Backer: Blått vindu og rød stol, uferdig, ca. 1887-1890. Fotokopi fra boken «Harriet Backer» av Marit Lange.

Et sort-hvitt foto av et maleri som viser et stilleben med planter og epler.

Harriet Backer: Stilleben, uferdig, ca. 1914-1916. Fotokopi fra boken «Harriet Backer 1845-1932» av Else Christie Kielland.

Vet du hvor noen av disse bildene er? I så fall vil vi gjerne høre fra deg!

Kontakt oss via backer@kodebergen.no om du kjenner til kunst, skisser eller annet arkivmateriale knyttet til Harriet Backer.

«[…] en Salon, hvor en ung Mand sidder bøiet over Avisen, der ligger paa hans Knæ, og læser høit for en Dame, som med Haanden under Kind hviler i en Lænestol ved Vinduet i Baggrunden. […]»

Aftenpostens beskrivelse av det ukjente verket

Fire av maleriene ble sist fotografert i forbindelse med publiseringen av en Harriet Backer-katalog i 1994.

Det er maleriene: «En veverstue» fra 1884, «Blått vindu og rød stol» fra ca. 1887-1890, «Stilleben» fra ca. 1914-1916 og «Stilleben med fruktfat og blå vase» fra 1914.

– Backer malte gjerne interiører eller stilleben. Bildet av kvinnen som vever, er spesielt da det viser en kvinne i arbeid. Vi ser flere arbeidende kvinner i Backers interiører, og dette speiler nok hennes engasjement for kvinnesaken, sier Waallan Hansen.

Ukjent verk

Det femte maleriet «Interiør med Figurer» er et ukjent maleri, kun kjent gjennom en beskrivelse i Aftenposten fra Høstutstillingen 1885. Der står det at det viser en mann som leser avisen høyt for en kvinne som ser ut av vinduet mens hun lytter.

Verket har aldri vært avbildet i noen oversikt, men kun inkludert ut fra tekstbeskrivelser.

– Dette maleriet ble loddet ut til deltagere på Høstutstillingens årlige lotteri. Vi vet ikke hvem som vant det, og vinnerlisten indikerer at det kan ha havnet hvor som helst i landet, sier Tove Haugsbø.

Fakta om utstillingssamarbeidet

  • Harriet Backer (1845-1932) ble ansett som selveste «grand dame» av norsk maleri allerede mens hun levde, en posisjon som blir særlig imponerende i en tid hvor kvinner fremdeles manglet stemmerett. Backer er kjent for sine rike og fargesterke skildringer av interiører, så vel som motiver fra kirkens ritualer og hverdagsliv.

  • Gjennom 2023-2025 skal Backer presenteres i en ny utstilling som vil løfte frem det nyskapende ved Backers kunst så vel som se nærmere på hennes sentrale rolle i norsk kulturliv. Utstillingen åpner på Nasjonalmuseet i september 2023 og vil videre vises ved Nasjonalmuseum i Stockholm og Musée d'Orsay i Paris i 2024 og ved Kode i Bergen i 2025.

  • Det er et stort ønske å kartlegge så mye som mulig av Harriet Backers produksjon for videre forskning. Tegninger og skissemateriale av Harriet Backer, i tillegg til brev og historiske fotografi som forteller om kunstneren, er også av interesse.