Hopp til innholdet

Om samlingene

Kinasamlingen

En detalj fra en kinesisk tekstil, som viser et broderi av en drage, mot en gul-oransje bakgrunn.

Fragment av keisergul, rituell fane. Broderi på silke. Siste del av Quing-dynastiet (1644-1911). Foto: Dag Fosse / Kode

Kinasamlingen er Norges største samling av kinesisk kunst og kunsthåndverk. Den består av rundt 4000 gjenstander.

Samlingen inneholder alle typer kinesisk kunst og strekker seg i tidsrom fra yngre steinalder til begynnelsen av 1900-tallet.

Kode har tidligere vist Kinasamlingen i Permanenten. De siste årene har den vært utilgjengelig på grunn av renovering i bygget.

I det følgende fokuserer vi i hovedsak på samlingen etter general Johan Munthe.

To kinesiske figurer av terrakotta, som er delvis avfargede

Terrakotta-gravfigurer, trolig Tang (618-907) / . Foto: Dag Fosse / Kode

En ring av jade, i en gulbrun farge.

Ring, 1500-tallet, nephrite jade. Foto: Dag Fosse / Kode

En buddhistisk skulptur i bronse

Weito, Vokter av den buddhistiske lære, Ming (1368-1644), bronse. Foto: Dag Fosse / Kode

En hodeskulptur, som viser et sint ansikt, laget av jern.

Hodeskulptur, usikker datering, trolig Tang (618-907), jern. Foto: Dag Fosse / Kode

Om samlingen etter general Munthe

2250 av gjenstandene i Kinasamlingen ble donert av bergenseren Johan Wilhelm Normann Munthe (1864-1935).

Samlingen som Munthe sendte til Bergen består av i alt 780 malerier, 270 albumblad, bøker og malerier til vifter og solskjermer, 100 skulpturer hugget i stein som marmor, sandstein og kalkstein, samt noen treskulpturer og skulpturer støpt i bronse og leire.

I tillegg kommer gjenstander av metall, porselen, jade, lakkarbeider og tekstiler, og denne gruppen utgjør 1670 objekter. Disse er av bronse, gull og sølv.

En skål av porselen sett ovenfra, med et fargerikt motiv av en drage

Porselensskål med dragemotiv, datert 1887. Foto: Dag Fosse / Kode

En blå skål med rennende glasur

Skål med rennende glasur, muligens Song (960-1276). Foto: Dag Fosse / Kode

En kinesisk skål av krystall, med små figurer langs kanten

Skål, 1700-tallet, krystall. Foto: Dag Fosse / Kode

Et kinesisk maleri som viser blå og røde blomster mot en stor stein

Xu Min: Stokkroser (høst), vindel, Taihustein, Qing (1644-1911), blekk og farge på silke. Foto: Hiromitsu Ogawa

Et kinesisk maleri av en fisk, omgitt av alger

Zhang Yuan: Alger og fisker, sørlige Song (1127-1279), blekk og farge på silke. Foto: Dag Fosse / Kode

Et kinesisk maleri av en fisk, omgitt av alger

Zhang Yuan: Alger og fisker, sørlige Song (1127-1279), blekk og farge på silke. Foto: Dag Fosse / Kode

Sort-hvitt foto av general Munthe, som står i et rom i hjemmet sitt i Beijing, omgitt av kinesiske gjenstander og møbler

Johan Munthe i sitt hjem i Beijing, trolig 1913. Foto: privat.

General Munthe

Johan Wilhelm Normann Munthe ble utdannet ved Kavaleriunderoffiserskolen i Kristiania i 1884 og dro som ung mann til Kina i 1886. Her ble han ansatt i det internasjonale kinesiske tollvesenet.

Etter hvert ble han generalløytnant under Yuan Shikai, mannen som ledet opprøret mot keiserdynastiet og som i 1911 ble Kinas første president.

Etter en tid i Kina ble interessen for kunst og for å samle kunst vekket hos Munthe. Han skaffet seg etter hvert en anselig samling kinesisk kunst.

Samlingen til Munthe er for det meste blitt til i tiårene før og etter revolusjonen i 1911 og den består av alle gjenstandsgrupper av kinesisk kunst.

Etter et Bergensbesøk i 1907 og en samtale med direktøren ved Vestlandske Kunstindustrimuseum, Johan Bøgh, bestemte Munthe seg for å donere samlingen sin av kinesisk kunst til museet. Samme år kom den første kassen med kunst til byen.

Munthe fortsatte å sende store kasser med kunst og gjenstander til museet i Bergen helt til sin død i 1935.

Kjære direktør Bøgh, jeg holder nettopp på med de siste nedpakninger og håper å få sakene av sted før 1.desember. Samlingen er blitt større enn opprinnelig tenkt. Først og fremst ønsker jeg å gjøre den så representativ som mulig.

Johan Wilhelm Normann Munthe

Søyler og skulpturer

I årene fra 1961 til 1964 fikk museet ytterligere 276 gjenstander som Munthe hadde samlet. Disse hadde han forsøkt å selge til Los Angeles County Museum of Art i 1926. Da disse ikke lot seg erverve av museet, ble de sendt videre til Vestlandske Kunstindustrimuseum.

Med denne forsendelsen kom blant annet tjue søyler i marmor fra det keiserlige sommerplass Yuanmingyuan, Det perfektet lysets hage utenfor Beijing.

Disse søylene var opprinnelig stasjonære arkitekturelementer i sommerpalasset bestilt av keiser Qianlong, tegnet av hoffkunstner Castiglione, konstruert i samarbeid med hoffingeniøren Benoist.

Sommerpalasset ble under den andre opiumskrigen i 1860 ødelagt av vestmaktene Frankrike og England. Søylene ble etter hvert solgt på det åpne markedet.

En gruppe søyler i marmor

Marmorsøyler fra det gamle sommerpalasset, Yuan Ming Yaun. Arkitekter: kunstner Guiseppe Castilione (1688-1766) og ingeniør Michel Benoist (1715-1774), fra ca. 1850-tallet. Foto: Dag Fosse / Kode

De mest imponerende skulpturene som Munthe skaffet var en gruppe store, hvite marmorfigurer hvor elleve er å finne i samlingen ved Kode.

Gruppen var antakelig laget i ulike tidsperioder på eller ved samme sted Hebei-provinsen.

En gruppe skulpturer i marmor, i en tidligere presentasjon av Kinasamlingen

Foto: Dag Fosse / Kode

Et høydepunkt i samlingen er gruppen av buddhistiske marmorskulpturer. Skulpturenes kvalitet er omstridt, og det er ingen konsensus om deres opprinnelse og datering av dem. Usikkerheten virker stimulerende på forskere og interessen for skulpturene er stor i de internasjonale forskningsmiljøene. Også malerisamlingen inneholder flere høydepunkter i sin sjanger. Samlingen tiltrekker seg utenlandske forskere og er en stor kilde til kunnskapsutvikling og nye oppdagelser.

Jorunn Haakestad, tidligere direktør ved Vestlandske Kunstindustrimuseum