Hopp til innholdet

Møt kunstnerne

Møt kunstnerne: Nina Malterud

Portrett av kunstneren Nina Malterud

Skrevet av: Anette Basso

Oppdatert

Nina Malterud har gjennom 50 år vært en av Norges fremste kunstnere på sitt felt.

Sommeren 2022 viser Kode utstillingen «Materielle påstander» – en stor retrospektiv utstilling av hennes kunstnerskap med arbeider fra hele karrieren.

Utstillingstittelen leder oss rett til kjernen i Malterud sitt arbeid. Hele karrieren har hun vært opptatt av uttrykkspotensialet som ligger i leirgodset. I denne videoen får vi følge henne både inn i atelieret, og vi møter henne like før utstillingen åpner.

Om kunstneren

Nina Malterud (f. 1951) er blant pionerene i det som internasjonalt har fått betegnelsen «the new ceramics» i 1970-årene. Etter mange år som professor, rektor og rådgiver innen høyere kunstutdanning, er hun i dag først og fremst en aktiv og aktuell keramiker på toppen av sin kunstneriske karriere.

Malterud betegnes som en banebryter og premissleverandør innen norsk kunstutdanning og kunstfaglig diskurs. Hun er representert i en rekke norske kunstsamlinger.

Malterud har sin utdannelse fra Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo (1971–1974). Hun etablerte seg som kunstner først i hovedstaden, og siden i Bergen. Hun var aktiv i Kunstneraksjon-74 og i opprettelsen av organisasjonen Norske Kunsthåndverkere i 1975 og tidsskriftet Kunsthåndverk i 1980.

I 2022 tildeles hun Ulrik Hendriksens Ærespris av Bildende Kunstneres Hjelpefond for sin innsats til beste for kunstnere og det visuelle kunstfeltet i Norge.

Fra 1994 til 2002 var Malterud professor i keramikk ved Kunsthøgskolen i Bergen (KHiB), før hun ble rektor samme sted fra 2002-2010. Her bidro hun til etableringen av en doktorgrad i kunstnerisk utviklingsarbeid i et nasjonalt samarbeid mellom kunstutdanningene – en utdanningsmodell som har vakt oppsikt og interesse internasjonalt.

Kreditering:

Video av: Paul Johannessen

Produsenter for Kode: Maria Tripodianos og Anette Basso