Hopp til innholdet

Møt kunstnerne

Møt kunstnerne: Ole Jørgen Næss

Kunstneren Ole Jørgen Næss

Skrevet av: Anette Basso

Oppdatert

Ole Jørgen Ness. Foto: Paul Johannessen.

I 2019 ble vi med kunstneren Ole Jørgen Ness over en periode på over fire måneder mens verket «Flat Acrylic» ble til i Tårnsalen på Kode.

Her blir du med fra første penselstrøk, til verket blir destruert og malt over under finissagen. Ness deler sine tanker omkring prosessen underveis.

«Flat Acrylic» var et stedsspesifikt verk hvor Ness var inspirert av kumulativ vekst. Former ble videreført i nye, mer komplekse utgaver av seg selv. Nye former oppsto underveis gjennom improvisasjon.

Ved periodens slutt ble verket destruert, med publikum til stede. Det som står igjen er historien om det, slik det lever videre gjennom fotografier og i minnene til de som har sett det – og gjennom denne kortfilmen.

Ole Jørgen Ness er født i Bergen i 1961 og oppvokst i Fredrikstad. Han er utdannet ved Statens kunstakademi, Oslo, og har vært presentert i en rekke utstillinger både nasjonalt og internasjonalt. Ness var Festspillkunstner i 2006 og representerte Norge under kunstbiennalen i Sao Paulo, Brasil i 2002.

Ness vakte oppsikt på 1990-tallet, da han begynte å operere med hele ni forskjellige kunstneridentiteter, med hver sine nasjonaliteter, livshistorier og ulike syn på bildekunsten. Gjennom karakterer som Urban Ghadtspa, Norvald Braaten og Ambrosia Uhrman, som hver dyrket sin egen sjanger– fra abstrakt maleri til skulptur eller minimalisme – utfordret han myten om at enhver kunstner skulle måtte finne sin egen stil og identitet.

Senere oppsto Nesstudio som er en fusjon av de ulike posisjoner og identiteter Ness hadde inntatt gjennom tiåret før. De ulike kunstnerpersonlighetene ble ikke borte, men blandet seg i hverandre og frembrakte kunst på nye og uforutsigelige måter, som regel i form av komplekse og kaotiske installasjoner eller totalkunstverk.

Kreditering:

Video: Paul Johannessen

Produsenter for Kode: Maria Tripodianos og Anette Basso