Hopp til innholdet

Om formidlingstilbud

Nyskapende samarbeid blir utstilling

En kvinne som smiler innimellom fargerik papirkunst

Skrevet av: Maria Tripodianos

Eli Lea under montering av utstillingen Andre rom i Lysverket.

– Vi har hatt et åpent kunstfellesskap i to år hvor deltagerne har hatt med både frivillige, venner og slektninger underveis. Det har vært skikkelig fint og nå gleder vi oss til å dele det vi har skapt med et større publikum, sier Eli Lea.

Sammen med Kodes formidler Solveig Sandvik har hun ledet åpne kunstverksteder for frivillige og mennesker med demenssykdom de siste to årene. Nå åpner de utstilling sammen med gruppen sin i Lysverket.

I prosjektet «Andre rom» på Kode har et kunstnerkollektiv arbeidet med å undersøke ulike aspekter ved kunstnerisk samskapning i en gruppe med stor funksjonsvariasjon.

Lørdag 1. juni blir det utstilling av det de har skapt i Lysverket.

– Vi har hatt verksteder hver mandag, hvor hovedmålet har vært å skape felleskap rundt det å skape kunst med plass til folk med vidt forskjellig bakgrunn, forteller Eli Lea, som er kunstner og har skrevet doktorgrad om kunstformidling for personer med demens.

To kvinner som står sammen mens de ser og tenker i en utstilling.

Eli Lea og Solveig Sandvik i Lysverket. Foto: Anette Basso.

En kvinne sett bakfra som står inne i en hel masse hengende papirkunstverk i sterke farger.

Solveig monterer kunst fra verkstedet. Foto: Anette Basso.

Tre kvinner som sitter sammen på en benk og ser på kunst.

Petra Rahm, Eli Lea og Solveig Sandvik i utstillingen. Foto: Anette Basso.

Abstrakte skulpturer i kuleform av papir som svever i rommet.

Fra utstillingen Andre rom. Foto: Petra Rahm.

Tre kvinner som jobber med å henge opp kunst på vegger.

Solveig Sandvik, Petra Rahm og Eli Lea i utstillingen. Foto: Anette Basso.

Gjennom sin stilling som faglig leder i Bergen sanitetsforening, har Eli samarbeidet med Kodes formidlingsavdeling om kulturprosjekter rettet mot mennesker med demens i en årrekke, blant annet kor, verksted og omvisninger som er åpne for alle interesserte.

Et annerledes kunstnerkollektiv

«Andre rom» har vært organisert som et kunstnerkollektiv, hvor frivillige og mennesker med demens har samarbeidet i verkstedene med Eli, Kodes formidler og verkstedsansvarlig Solveig Sumire Sandvik, Hanne Jones fra sanitetsforeningen og kunstnerne Petra Rahm og Borghild Rudjord Unneland.

– Vi har utviklet prosjektet underveis og tatt utgangspunkt i de ulike personene som deltar: Hvem er vi, hva kan vi og hva er vi interessert i? Utfra dette har vi eksperimentert i mange ulike sjangere og utforsket vidt forskjellige teknikker som tegning, maling, installasjon, performance, fotografi og mørkerom, forteller Eli.

– Et styrende moment har vært å finne frem til hva som er meningsfullt for oss som gruppe å jobbe med, sier hun.

Når hverdagsobjekter blir kunst

Solveig Sandvik er kunstner og verkstedssleder ved Kode. Hun ser frem til å presentere utstillingen. I verkstedene har kollektivet rettet oppmerksomheten mot ting som vanligvis blir oversett, eller gitt lite verdi.

– Vi har arbeidet med tilsynelatende skjøre materialer, som visne planter og silkepapir, som har vist seg å være overraskende sterke og kraftfulle når de samspiller. Hverdagsobjekter som tekanner og tallerkener har blitt forvandlet til noe annerledes og nytt, forteller Solveig

– Vi har testet ut utrolig mange ulike kunstformer gjennom disse to årene. Det har vært spennende å jobbe seg frem til et uttrykk som gruppe og vi ser frem til å dele det med flere.

Gruppen har også arbeidet med å la det kunstneriske uttrykket speile eksistensielle livsbetingelser og tanker som kan settes i spill når man får en demenssykdom.

– Vi er en forholdsvis fast gruppe som har vært her over tid, selv om vi også har hatt noen på dropp inn. Flere har vært med gjennom flere år. En demenssykdom utvikler seg jo over tid, men da har også formen i samarbeidet utviklet seg i takt med tiden, sier Eli.

Inviterer publikum til å delta

Utstillingen «Andre rom» skal bre seg gjennom fire rom i andre etasje i Lysverket. Som del av utstillingen blir det også åpne verksteder hvor publikum kan bli med å skape noe.

– Noe av det vi har jobbet mye med her, er jo ikke bare kunsten men også selve det sosiale – og da blir det viktig for oss at det også skal være en sosial bit i utstillingen hvor folk kan være med å treffe oss som har vært med i prosjektet og prøve seg i verkstedet, sier Eli.

– Vi har hatt et åpent felleskap gjennom alle disse årene – og lært mye om hvordan en gruppe med ulike mennesker kan trives og jobbe kreativt sammen. Det håper vi også vil være interessant for publikum som kommer på Kode å lære mer om også.

Tverrfaglig samarbeid

Prosjektet er et samarbeid mellom Kode og Bergen sanitetsforening.

Utstillingen Andre rom er en del av prosjektet «Sammen om det» (2020-2024), drevet av Bergen sanitetsforening. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Kode, VID vitenskapelige høgskole, Kompetansesenter for demens og Enhet for aktivitet og mestring i Bergen kommune.

Sammen om det og Andre rom er finansiert av Helsedirektoratet, Stiftelsen Kaare Berg, Vestland fylkeskommune, Kulturrådet, Bergen kommune og Ildsjelfondet.