Hopp til innholdet

Nyheter

Skeivt kulturår: En oppsummering

Skrevet av: Anette Basso

Oppdatert

Se utvalgte høydepunkter i bilder og les oppsummeringen fra prosjektleder for Skeivt kulturår ved Kode.

En mann står ved siden av et maleri. Han befinner seg i et magasin, hvor kunst er lagret.

Mathias Skaset har vært prosjektleder for Skeivt kulturår ved Kode.

Hvordan har du opplevd året?

Skeivt kulturår har vært et ekstremt kontrastfylt år. På den ene siden har det vært en utrolig positiv opplevelse å se hvordan skeiv kunst, kultur og historie fått et enormt løft gjennom utstillinger, forskning, arrangementer og nyskapende samarbeider over hele landet.

På den andre siden er det nettopp under Skeivt kulturår at vi har opplevd terror spesifikt rettet mot skeive i Norge. Dette er et klart signal om at vi ikke er i mål og at den skeive rettighetskampen må fortsette.

Hvorfor har det vært en viktig markering?

Vi vet fortsatt lite om norsk skeiv historie, og skeive mennesker har fortsatt dårligere levekår enn majoritetsbefolkningen.

Mange opplever utenforskap, ekskludering og diskriminering, og jeg mener at Skeivt kulturår har vært viktig for å sette søkelys på disse tingene.

Skeivt kulturår har igangsatt viktige samtaler og diskusjoner om representasjon, mangfold og inkludering i kulturlivet som det er viktig at vi tar med oss videre.

Hva håper du Kode vil gjøre videre i arbeidet med mangfold?

For meg har ikke Skeivt kulturår bare handlet om å markere et jubileum, men det har handlet om å starte et bevisstgjørende og normkritisk arbeid. Slikt arbeid tar tid og må følges opp aktivt og kontinuerlig.

Derfor håper jeg at alle som har vist engasjement gjennom kulturåret fortsetter med dette i tiden framover, slik at markeringen virkelig kan leve opp til sitt potensial.