Hopp til innholdet

Faglige innblikk

Hvorfor ble Agathe Backer Grøndahl tilsidesatt?

Sorthvitt foto hvor vi ser en kvinne og en mann i midten, som er komponistene Agathe Backer Grøndahl og Edvard Grieg

Skrevet av: Anette Basso

Utsnitt: Fra Festspillene i Bergen, 1898. Gruppebilde. Agathe Backer Grøndahl, Edvard Grieg. Foto: Nasjonalbiblioteket.

Agathe Backer Grøndahl (1847-1907) er en av våre viktigste komponister og pianister gjennom tidene.

Hvorfor har hun da blitt tilsidesatt i norsk musikkhistorie?

I denne artikkelen kan du se videointervjuer med Christian Grøvlen, som kjenner Backer Grøndahls kunstnerskap godt, både som pianist og som direktør for komponisthjemmene.

I 2023 vier Kode oppmerksomhet til musikken til Agathe Backer Grøndahl i flere konserter ved komponisthjemmene.

Vi har tidligere skrevet om hva som kjennetegner henne som komponist og pianist.

Her får vi vite litt mer om hvordan Backer Grøndahl og vennskapet hennes med Edvard Grieg.

Hvor samtidige var de? Og hvordan skiller de seg fra hverandre?

Christian Grøvlen om relasjonen mellom Edvard Grieg og Agathe Backer Grøndahl.

Som kvinnelig komponist ble Agathe Backer Grøndahl en pionér, i en tid der komponering ble ansett som et arbeid forbeholdt menn.

Men er det også andre grunner til at hun har blitt tilsidesatt, blant annet målt opp imot Edvard Grieg – er rett og slett musikken hennes for krevende?

Christian Grøvlen framfører Agathe Backer Grøndahls «Svalens flukt» fra Fantasistykker Op. 39.

Se også