Hopp til innholdet

Nyheter

Hvorfor er Lysøen stengt?

Inne i villaen på Lysøen, hvor vi ser det rikt ornamenterte taket, med flere store lysekroner i glass.

Skrevet av: Anette Basso

Oppdatert

Foto: Thor Brødreskift

I 2019 stengte vi dørene til Ole Bulls eventyrvilla. Da startet et stort og viktig arbeid, som skal sikre villaen og gjenstandene der for framtiden.

Hvilket arbeid gjøres på Lysøen?

Villaen, som ble bygget i 1872-73, er i dårlig forfatning og skal rehabiliteres, noe som øker byggets levetid.

Alle gjenstander må ut før rehabiliteringen begynner, og det er arbeidet med gjenstander som nå pågår på Lysøen.

Hva skjer med gjenstandene?

Gjenstandene registreres samtidig som vi finner ut hvilke som trenger pleie. Slik kan vi forlenge bevaringsperioden av det som er Norges felles kulturarv etter Ole Bull.

Gjenstandene er kulturhistoriske objekter, samt noe billedkunst. Per 2022 har vi oppført rundt 2000 registreringer, primært møbler, speil, lamper, keramikk, fioliner, fiolinkasser og lignende. Mye befinner seg fremdeles i skuffer og skap.

Objektene blir nå innlemmet, registrert og dokumentert i henhold til moderne museumsstandarder. De rengjøres, fotograferes og pakkes ned for videre behandling og oppbevaring.

Arbeidet med gjenstandene gir oss en bedre oversikt over samlingen på Lysøen. Samlingen blir digitalisert og dermed tilgjengelig for publikum, i framtiden.

Samlingen fra Lysøen blir en viktig kulturhistorisk samling av nasjonal interesse, til dels også internasjonal.

Hvilken tilstand er villaen i?

Villaen er i dårlig forfatning. Det har vært et gradvis forfall gjennom 20-30 år. Dette skyldes manglende økonomi og dermed manglende vedlikehold, noe som har ført til skader og fukt, lekkasjer og dårlig klima.

Behovet for rehabilitering er stort. Bygget må fungere som vern for gjenstandene der inne for framtiden, og samtidig være et trygt og besøksvennlig museum.

Hvem utfører arbeidet?

Kode står for drift og vedlikehold av villaen og området på Lysøen. Det er Kode som gjennom avtale med Fortidsminneforeningen (FMF) som er ansvarlig for framdrift og gjennomføring.

Fortidsminneforeningen, antikvariske myndigheter og Bjørnafjorden kommune er sentrale samarbeidspartnere, og det samme er bevilgende myndigheter.

Bevaringstjenestene er en viktig samarbeidspartner i arbeidet med gjenstandene, sammen med andre eksterne museumsteknikere, og ikke minst Kodes egen prosjektgruppe.

Når åpner villaen igjen?

Per 2022 er det vanskelig å svare på. Dette avhenger i stor grad av finansiering i årene framover. Fra arbeidet med rehabiliteringen starter vil det kreve et par års byggetid.